Preview Mode Links will not work in preview mode

Sværd og Trolddom


Feb 5, 2021

Vandrende Prut er langt inde i Dødens Labyrint. Og her får han snart følgeskab af en sjæleven. Måske Vandrende Pruts nye kaos-makker?